MA-system Utbildning - Ökar effektiviteten och höjer säkerheten

MA-system Utbildning är Skandinaviens största utbildare av truckförare och instruktörer. Utbildningen fokuserar på förarnas säkerhet och effektivitet och följer alltid gällande läroplan.

MA-system Utbildning arrangerar kurser på många orter i både Sverige och Norge och genomför också företagsinterna utbildningar. Vårt eget förlag producerar det pedagogiska materialet i form av böcker, videofilmer och eTRUCK, en interaktiv, webbaserad utbildning.

MA-system grundades 1976 av Per Grettve som ett konsultföretag inom logistikbranschen. Tidigt tog man fram en truckförarutbildning som genomfördes med egenproducerad lärobok. Verksamheten har breddats vartefter åren gått och både lokala och multinationella företag har kunnat tillgodogöra sig MA-systems kunskaper för att öka sin lönsamhet genom våra analyser, utbildningar och lösningar.

Namnet MA-system kommer från 1970-talets benämning på vad vi idag kallar Supply Chain Management eller logistik; Material Administration.