Ma-System utbildning AB Skandinaviens största utbildare av förare och instruktörer inom kran, lift och truck

Ma-Nyhet

De vanligaste frågorna om truck kran lift

Hur lång är giltighetstiden på liftkort?

2015-09-28

I våra föreskrifter står det inget om just giltighetstiden för utbildningen. Det är Liftutbildningsrådet (LUR) som är ett oberoende organ som ansvarar för innehåll och utveckling av Liftläroplanen (LLP). LUR auktoriserar liftutbildningsföretag som förbinder sig att följa LLP.

Syftet med LUR:s arbete är att skapa en branschgemensam praxis för liftutbildning där användare får vägledning till hur man kan uppfylla föreskrifterna. LUR har sett en giltighetstid på 5 år som befogad med tanke på den snabba tekniska utvecklingen av mobila arbetsplattformar. Den återkommande examinationen efter 5 år är en repetitionsutbildning som anpassas efter elevens kunskaper. Återexaminationen ska minst omfatta ett teoretiskt- och ett praktiskt prov enligt LLP.

Har du fler frågor om liftanvändning? Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren i vår FAQ som du hittar här

  • 5794 har läst
  • kommentarer
  • Skriv ut
comments powered by Disqus