Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

*

MA-spelet – truckutbildning på ett nytt sätt!

Slå tärningen, flytta din spelpjäs och besvara frågor från fem olika kategorier av frågekort. Det är den enkla grundidén bakom MA-spelet. Men det händer något mer på vägen!

Spelet tar en ny vändning: frågorna är öppna, och det blir snabbt diskussion i gruppen om vad som egentligen är ”rätt” svar. Ju närmare målet, desto hetare blir debatten! Det är inte bara frågorna i sig, utan lika mycket den spontana diskussionen om svaren, som är hemligheten bakom att man lär sig mycket av MA-spelet.

Under Grundutbildningen

Man har sällan lika många truckar som elever under grundutbildningens praktikdel. Det betyder oftast att medan en grupp kör, kan de övriga inte göra mer än vänta. Använd tiden bättre! Låt ”de sysslolösa” utmana varandra i MA-spelet – samtidigt kommer de att repetera vad de lärt sig under teorin. Efter det sitter kunskaperna garanterat!

För Repetitionsutbildningen

Det kan vara svårt att motivera vana truckförare inför en repetitionsutbildning. MA-spelet är en lika enkel som fungerande lösning. Efter några spelomgångar har man repeterat allt från ergonomi och logistik, till säkerhet och ekonomi – utan att egentligen märka det. Kan det bli bättre?