Uppdatering för lift och fallskydd i Västerås

Kraven är tydliga i internationella standarder (SS-ISO 18878:2013) och i Arbetsmiljöverkets regler: liftförare måste kunna visa upp dokumenterad kunskap för att få använda mobila arbetsplattformar i arbetet.

Liftkursen vänder sig till alla som har genomgått en liftutbildning enligt Liftläroplanen (LLP). För att genomgå repetitionsutbildningen skall man tidigare ha genomfört grundutbildningen. Repetitionsutbildningen är allmän och täcker samtliga förekommande plattformstyper. Vid repetitionen fördjupar vi oss i de avsnitt som berör riskhantering och säkerhet.
Upplägget följer liftläroplanens rekommendationer. Efter godkända prov får kursdeltagaren ett uppdaterat utbildningsintyg enligt LLP.

Fallskyddskursen vänder sig till dig som skall använda personlig fallskyddsutrustning. Utbildningen är anpassad för dig som arbetar inom bygg/industri och ger de faktakunskaper och den praktiska kompetens som behövs för att använda fallskyddsutrustning.
Deltagarna får lära sig om lagar och bestämmelser, grundlära fallskydd och komponenter, fallskyddssystem, selar/besiktning och räddningssystem. Utbildningen följer den brittiska standarden BS8454:2006 Arbete på höjd och räddning. Efter godkända prov får eleven utbildningsintyg.

Liftutbildningen omfattar ca 3 timmar teori och 1 timme praktik och är förlagd till förmiddagen. I avgiften, 1600 kr + moms, ingår kursmaterial och fika.
Fallskyddsutbildningen omfattar ca 2,5 timmar teori och 1,5 antal timmar praktik och är förlagd till eftermiddagen. I avgiften, 1900 kr + moms, ingår kursmaterial och fika.
Paketpris för både liftutbildningen och fallskyddsutbildningen samma dag är 3000 kr + moms. Lunch ingår i detta paketpris.

*
*
*
*