Instruktörsutbildning för lift i Lund!

Kursen vänder sig till dig som skall arbeta som instruktör på mobila arbetsplattformar. Utbildningen är inte knuten till någon speciell bransch, utan är anpassad för att kunna användas vid alla grundutbildningar på LIFTAR. Utbildningen ger faktakunskaper och den kompetens som behövs för att utbilda liftanvändare.

Kursinnehåll: Konsten att fängsla och förklara - framställningsteknik och pedagogik, Lagar och bestämmelser, Lektionsplanering, Hur man använder utbildningsmaterialet på rätt sätt, Hur man lägger upp och genomför körövningar och andra praktiska moment, m.m.

Upplägg: Intensivpass under 2 dagar. Utbildningen följer de internationella Standarderna ISO 18878:2013, 18893:2014 samt den svenska Liftläroplanen LLP 1.

Kursen kostar 16.000 kr exklusive moms per deltagare. Kursmaterial samt lunch och fika ingår.

*
*
*
*