Instruktörsutbildning - Fallskydd Bygg/Industri i Lund och Stockholm!

Kursen vänder sig till dig som skall arbeta som instruktör för fallskydd. Utbildningen är anpassad för att kunna användas vid fallskyddsutbildning inom bygg och industri. Utbildningen ger faktakunskaper och den praktiska kompetens som behövs för att utbilda inom fallskydd.

Kursinnehåll: Lagar och bestämmelser, Hur man använder utbildningsmaterialet på rätt sätt, Grundlära fallskydd och komponenter, Fallskyddssystem, Selar/besiktning, Räddningssystem.

Upplägg: Intensivpass under 1 dag. Utbildningen följer den brittiska standarden BS8454:2006 Arbete på höjd och räddning.

Kursen kostar 8.500 kr exklusive moms per deltagare. Kursmaterial samt lunch och fika ingår.

*
*
*
*