Fallskyddsutbildning Bygg/Industri i Lund

Kursen vänder sig till dig som skall använda personlig fallskyddsutrustning. Utbildningen är anpassad för dig som arbetar inom bygg och industri. Utbildningen ger faktakunskaper och den praktiska kompetens som behövs för att använda fallskyddsutrustning.

Kursinnehåll: Lagar och bestämmelser, Grundlära fallskydd och komponenter, Fallskyddssystem, Selar/besiktning, Räddningssystem.

Upplägg: Kursen innefattar både teori samt praktik och tar ca 6 timmar. Utbildningen följer den brittiska standarden BS8454:2006 Arbete på höjd och räddning.

Kursen kostar 1.900 kr exklusive moms per deltagare. Kursmaterial och fika ingår.

*
*
*
*