Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

*

Instruktörsutbildningar

Vi har ett flertal kurser för de företag som vill utnyttja fördelarna med en egen instruktör för truck, skylift, kran samt ansvarsfrågor - en metod som ger stor frihet i kursupplägget.

Instruktörsutbildning

Kurserna ger de faktakunskaper och den pedagogiska kompetens som behövs för att utbilda truck-, kran- och liftförare samt i ansvarsfrågor. Den som gått instruktörskursen har, efter arbetsgivarens godkännande, rätt att utbilda förare på det egna företaget.

Upplägg

Teori kombinerad med praktik. Instruktörsmaterial ingår i avgiften.

Tempot är intensivt och ställer stora krav på deltagarnas engagemang.

Kursinnehåll

  • Lagar och bestämmelser.
  • Hur man använder utbildningsmaterialet på rätt sätt.
  • Hur man lägger upp och genomför körövningar och andra praktiska moment.

Längd

Se respektive instruktörsutbildning.

Fortbildningskurser för truck- och liftinstruktörer

För truck- och liftinstruktörer håller vi löpnade fortbildningskurser. Dessa ger uppdaterade kunskaper om teknik och föreskrifter etc.

Mer information

För utförligare information kring pris, tid och plats kontakta oss på education@masystem.se eller ring oss på 046-329010.